Liên hệ

Contact Us

  • 27-29 Trương Định, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
  • +84 28.38 2222 55
  • 84 28.38 222 555
  • info@bloomsaigonhotel.com

Map